Sự kiện đã diễn ra. Hẹn gặp lại Ba/Mẹ ở Festival tiếp theo. KidsPlaza xin cảm ơn!